Névadónk

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum névadója, Sztojka Sándor, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye későbbi püspöke 1890. október 16-án, Karácsfalván látta meg a napvilágot. Tanulmányait a helyi egyházi iskolában kezdte. Tanárai korán felfigyeltek a tehetséges kisfiúra, s javasolták szüleinek a gyermek továbbtaníttatását. Így kezdhette meg gimnáziumi tanulmányait 1901-ben Ungváron. Gimnáziumi évei után, 1910-ben jelentkezett és nyert 13 társával együtt felvételt az Ungvári Papnevelő Intézetbe. Szemináriumi tanulmányait kitűnő eredménnyel folytatta, így az Egyházmegye Konzisztóriuma ajánlása alapján a III. évfolyamot már a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán kezdhette el.
Egyetemi évei végeztével Sztojka Sándor hazatért Kárpátaljára, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye akkori püspöke, Papp Antal (1912–1924) a Püspöki Kancellária levéltárosává nevezte ki. Egy évvel később pedig a Szentszéki jegyző feladatát is rábízták. 1916. december 17-én Ungváron Papp Antal püspök Sztojka Sándort — nőtlenül — pappá szentelte. Felszentelése után új megbízásokat kapott a püspökségtől: püspöki fogalmazó és szertartásmester, majd a kancellária titkára lett, s emellett újságírói feladatokat is ellátott. 1921-től pápai káplán és szentszéki tanácsos, 1930-tól székeskáptalani kanonok és püspöki irodaigazgató, majd püspöki helynök. A következő évben káptalani helynök lett, 1932-től kinevezett püspök. 1932. július 12-én pedig – lelkipásztori tevékenységének megkoronázásaként – Ungváron, Gojdics Pál eperjesi püspök vezetésével püspökké szentelték. Sztojka Sándor 11 éven át tölthette be az egyházmegye püspöki székét, ezalatt 153-szor szolgáltatta ki az egyházi rend szentségét. Ekkor még nem tudhatta, hogy papjai közül sokan életüket vagy szabadságukat fogják adni azért, hogy hűek maradjanak hitükhöz és a Görög Katolikus Egyházhoz. Példaképül ott állt előttük Sztojka Sándor püspök, aki bár 1943. május 31-én visszaadta lelkét az Úrnak, de tanítása – „Hirdetni akarom az evangéliumot a szegényeknek!” – tovább élt, és a viharos időkben is erőt adott a Munkácsi Görög Katolikus Egyháznak a fennmaradáshoz. Sztojka Sándorral kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy nagy részt vállalt és fontosnak tartotta az elszegényedett ruszin lakosság oktatásának megteremtését. Ebben látta a szegénységből való felemelkedés feltételét.

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikusokról:

Népszerű bejegyzések