Kápolna

Az ikonosztázion
A katonaszentek közül a szebasztei 40 vértanú lett a leghíresebb. Mindannyian a híres 12. légióhoz (Legio fulminata) tartoztak, amely évszázadokon át Örményországban tevékenykedett.
Az egyik tiszt, Szent Polieuktosz még Decius uralma alatt lett vértanú. Már egy második századi apologéta beszámol arról, hogy egy keresztény katonákból álló kis csoport annak idején Marcus Aureliusszal tartott, s imájukkal az egész hadsereget megmentő esőt sikerült kikönyörögniük. Ez az évszázadokon át továbbadott hagyomány lelkesíttette a keresztény katonákat, de csak élesebé tehette Licinius caesar tisztjeinek szigorúságát és a keresztények iránti bizalmatlanságát.
A szent katonák Licinius uralma alatt harcoltak és Kr.u. 320 körül megtagadták a bálványok előtti áldozatbemutatást. Ezért arra lettek ítélve, hogy egy befagyott tó jegén töltsék az éjszakát. Nem messze Tőlük felmelegítettek egy fürdőt. Az egyik katona, aki már nem bírta a hideget, a fürdőhöz rohant fölmelegedni, de azonnal meghalt. Ekkor helyébe az Aglaiosz nevű porkoláb állt be a vértanúk közzé. Másnap aztán eltörték végtagjaikat és elégették holttestüket. Ereklyéit Péter, a város püspöke összegyűjtötte és tisztességgel eltemette. Végrendelet is maradt tőlük, amely egészen hitelesnek tűnik. Nevüket ennek alapján számba vehetjük, és egyik vecsernyei sztihidában el is énekeljük:
Kürion, Kandidosz, Domnosz, Vivianosz, Angiasz, Hészükhiosz, Eunoikosz, Melitón, Iliádész, Alexandrosz, Szakedon, Bálész, Priszkosz, Khudion, Hérakliosz, Ekdikliosz, János, Filoktimon, Fláviusz, Xantiosz, Velerius, Miklós, Athanásziosz, Theofilosz, Lüszimakhosz, Gaiosz, Klaudiosz, Szmaragdosz, Sziszinniosz, Leontiosz, Aetiosz, Akákiosz, Dometianosz, Gorgoniosz, Julianosz, Agliaiosz.
Már Szent Bazil, Szent Efrém és Nüsszai Szent Gergely is dicsőítő beszédet mondtak Róluk, s tiszteletük a nyugati egyházban is elterjedt.
Ünnepük március 9-én van.
Részlet a kápolnából az ikonosztázionnal

A kápolna délnyugati falán található freskók

A kápolna Északkeleti falán található freskók

A szentély Déli freskója - Az utolsó vacsora

A kápolna Délnyugati falán található freskók - Szt. Bazil, Szt. Atanáz, Szt. Jakab, Szt. István első vértanú

A kápolna Keleti falán található freskó - Szt. Gergely, Szt. János

A kápolna mennyezet freskója - Az ítélő Krisztus

Részlet a kápolnából - Délnyugati fal

A kápolna Északi falán található nem kézzel festett ikon

Részlet a kápolnából - Délnyugati fal

Jézus Krisztus megkeresztelkedése

Jézus Krisztus feltámadása

Tamás érintése

Részlet a kápolnából - Délnyugati fal

Szentháromság

Kápolnánk védőszentjei a Szebasztei negyven vértanú

Kápolnánk védőszentjei a Szebasztei negyven vértanú
Orosz Péter és Boldog Romzsa TódorChira Sándor és Gojdics Pál

Szt. Miklós

Ítélő Krisztus

Kápolna részlet - Déli oldal

Ikonosztázion részlet

Ikonosztázion

Részlet az ikonosztázionból - Tanító Krisztus

Részlet az ikonosztázionból - Tanító Szűzanya

Részlet az ikonosztázionból - Király ajtó


Az alábbiakban a 2017-es felújítás előtti freskókat láthatják:

Az ikonosztázion

Az ikonosztázion

Részlet a kápolnából

A kápolna nyugati freskóval díszített fala, Jézus Krisztus megkeresztelkedése, Jézus Krisztus Pokolraszállása, A Szentlélek eljövetele

A szentély freskóval díszített nyugati fala, Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, Teológus Szent Gergely, Szent Atanáz
Részlet a Kápolna mennyezet freskójábólSzentség tartó ház a Szentélyben

"Nem kézzel festett" ikon, freskó a kápolna nyugati falán

A tizenkét éves Jézus a templomban, kápolnafreskó a keleti falon

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hányattatott sorsú püspökei a XX. században
Ex. Orosz Péter, Boldog Rómzsa Tódor vértanú püspök, Ex. Chira Sándor és Ex. Gojdics Pál, kápolnafreskó a keleti falon

Andrej Rubljob Szentháromság ikonja, freskó a kápolna északi falán


'Sztojkás' Diákok ünnepi öltözetben a Szent Liturgián

Diákjaink Szent Áldozása

Ft. Lődár Jenő atya kiszolgáltatja a Szentséget

Ft. Pősze Roland atya (lelki igazgató) és Ft. Tóth Jenő atya (intézményvezető) a Szentélyben

Maratoni Szentírás Olvasás

Kápolnánk védőszentje
a Szebaszté városában szenvedett negyven vértanú

Kápolnánkat 2005. október 18-án szentelte fel Ex. Milan Sasik
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke


"Szent, Szent, Szent a Seregek Úra..."


Népszerű bejegyzések