Kápolna

Az ikonosztázion

Az ikonosztázion

Részlet a kápolnából

A kápolna nyugati freskóval díszített fala, Jézus Krisztus megkeresztelkedése, Jézus Krisztus Pokolraszállása, A Szentlélek eljövetele

A szentély freskóval díszített nyugati fala, Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, Teológus Szent Gergely, Szent Atanáz

Részlet a Kápolna mennyezet freskójából

Szentség tartó ház a Szentélyben

"Nem kézzel festett" ikon, freskó a kápolna nyugati falán

A tizenkét éves Jézus a templomban, kápolnafreskó a keleti falon

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hányattatott sorsú püspökei a XX. században
 Ex. Orosz Péter, Boldog Rómzsa Tódor vértanú püspök, Ex. Chira Sándor és Ex. Gojdics Pál,  kápolnafreskó a keleti falon

Andrej Rubljob Szentháromság ikonja, freskó a kápolna északi falán

'Sztojkás' Diákok ünnepi öltözetben a Szent Liturgián

Diákjaink Szent Áldozása

Ft. Lődár Jenő atya kiszolgáltatja a Szentséget

Ft. Pősze Roland atya (lelki igazgató) és Ft. Tóth Jenő atya (intézményvezető) a Szentélyben

Maratoni Szentírás Olvasás

Kápolnánk védőszentje
 a Szebaszté városában szenvedett negyven vértanú

 A katonaszentek közül a szebasztei 40 vértanú lett a leghíresebb. Mindannyian a híres 12. légióhoz (Legio fulminata) tartoztak, amely évszázadokon át Örményországban tevékenykedett.
Az egyik tiszt, Szent Polieuktosz még Decius uralma alatt  lett vértanú. Már egy második századi apologéta beszámol arról, hogy egy keresztény katonákból álló kis csoport annak idején Marcus Aureliusszal tartott, s imájukkal az egész hadsereget megmentő esőt sikerült kikönyörögniük. Ez az évszázadokon át továbbadott hagyomány lelkesíttette a keresztény katonákat, de csak élesebé tehette Licinius caesar tisztjeinek  szigorúságát és a keresztények iránti bizalmatlanságát.
 A szent katonák Licinius uralma alatt harcoltak és Kr.u. 320 körül megtagadták a bálványok előtti áldozatbemutatást. Ezért arra lettek ítélve, hogy egy befagyott tó jegén töltsék az éjszakát. Nem messze Tőlük felmelegítettek egy fürdőt. Az egyik katona, aki már nem bírta a hideget, a fürdőhöz rohant fölmelegedni, de azonnal meghalt. Ekkor helyébe az Aglaiosz nevű porkoláb állt be a vértanúk közzé. Másnap aztán eltörték végtagjaikat és elégették holttestüket. Ereklyéit Péter, a város püspöke összegyűjtötte és tisztességgel eltemette. Végrendelet is maradt tőlük, amely egészen hitelesnek tűnik. Nevüket ennek alapján számba vehetjük, és egyik vecsernyei sztihidában el is énekeljük:
Kürion, Kandidosz, Domnosz, Vivianosz, Angiasz, Hészükhiosz, Eunoikosz, Melitón, Iliádész, Alexandrosz, Szakedon, Bálész, Priszkosz, Khudion, Hérakliosz, Ekdikliosz, János, Filoktimon, Fláviusz, Xantiosz, Velerius, Miklós, Athanásziosz, Theofilosz, Lüszimakhosz, Gaiosz, Klaudiosz, Szmaragdosz, Sziszinniosz, Leontiosz, Aetiosz, Akákiosz, Dometianosz, Gorgoniosz, Julianosz, Agliaiosz.
 Már Szent Bazil, Szent Efrém és Nüsszai Szent Gergely is dicsőítő beszédet mondtak Róluk, s tiszteletük a nyugati egyházban is elterjedt.


Ünnepük március 9-én van.

Kápolnánkat 2005. október 18-án szentelte fel Ex. Milan Sasik
 a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke

"Szent, Szent, Szent a Seregek Úra..."


Népszerű bejegyzések